Podyplomowe Studia Trenerskie - VI zjazd

17-19.05.2019r. - VI zjazd Podyplomowych Studiów Trenerskich w Częstochowie.

Jeszcze nie tak dawno czterdziestoosobowa grupa żądnych wiedzy szkoleniowców Polskiego Związku Taekwon-do, otrzymała indeksy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a tu za chwilę będzie koniec studiów i podsumowanie pracy jaką wykonali w/w trenerzy. Jeszcze tylko sesja zajęć praktycznych w Nowej Rudzie podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, potem ostatnia wizyta w Częstochowie 4 czerwca i najbardziej wytrwali i pracowici otrzymają upragnione dyplomy trenerów II, I i mistrzowskiej klasy. Nim spotkamy się w czerwcu, to komisja powołana przez władze uczelni podsumuje oceny z indeksów oraz wyniki testów sprawdzających wiedzę zdobytą podczas studiów, wyliczy średnią i na tej podstawie wystawi ocenę końcową.

Sesja podczas minionego weekendu, pozwoliła uczestnikom zajęć usystematyzować wiedzę na temat teorii treningu sportowego, psychologii w sporcie z elementami diagnozy różnic indywidualnych i biomechaniki. Zajęcia dotyczące teorii treningu, rozpoczęliśmy od poznania wyników badań naukowych nad skutecznością poszczególnych technik TKD. W drugiej części wykładów doc. dr Zbigniew Bujak skupił się na planowaniu treningu. W tym miejscu, wykładowca podkreślił związki planowania z prakseologią, wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej miał polski uczony i filozof Tadeusz Kotarbiński. Prakseologia - definiując ogólne jest to rozważanie o działaniu, bądź bardzo szczegółowe przygotowanie działania złożonego (obmyślanie sposobów, dobieranie metod, ocena realizacji i jej wyników). Czyli dziedzina nauki, której podstawy stanowią niezbędnik w zestawie narzędzi jakie wykorzystuje w pracy trener Taekwon-do.

Pani dr Dorota Ortenburger, podczas zajęć z psychologii klinicznej zapoznała słuchaczy z testem orientacji życiowej. Test analizuje związki pomiędzy optymizmem a innymi zmiennymi, które z nimi współwystępują: wysoką samooceną, skłonnością do przeżywania dodatnich emocji, koncentracją w sytuacjach stresowych. Kolejne narzędzie badawcze diagnozowało poglądy ludzi na istotne zagadnienia związane ze zdrowiem. Wielowymiarowa skala bada związki pomiędzy kontrolą wewnętrzną a poczuciem własnej skuteczności, poczuciem własnej wartości i wartościowaniem zdrowia. Te wszystkie wcześniejsze informacje były bardzo powiązane z kolejnym tematem czyli, koherencją – orientacją człowieka wyrażającą stopień w jakim ma on trwałe poczucie, że bodźce napływające ze środowiska mają charakter przewidywalny i wytłumaczalny . Świadomością, że dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym przez w/w bodźce. Oraz, że wymagania są warte jego wysiłku i zaangażowania.

Następnie dr hab. Jacek Wąsik, wyjaśniał nam pewne wątpliwości dotyczące zagadnień biomechanicznych. Tutaj świadkiem dyskusji na temat dystansu efektywnego i jego wpływu na prędkość uderzenia była Pani dr. Ortenburger. Uwzględniając, dynamikę sporu naukowego, zaangażowanie połączone z prezentacjami graficznymi swoich koncepcji, przez bardzo aktywnych studentów. Pani Doktor mogła dokonać obserwacji psychologicznej: stwierdzając, że studenci Podyplomowych Studiów Trenerskich Taekwon-do posiadają globalną orientację życiową, nazwaną przez Aarona Antonovsky’ego poczuciem koherencji. Co do samego dystansu, to wyjaśniliśmy sobie, że jest to zagadnienie sensu stricto biomechaniczne, a nie związane z praktyką treningu.

Z zagadnień pozanaukowych, podczas VI zjazdu odbył się pokaz mody sportowej, czyli prezentacja koszulek, w które wystroili się przyszli absolwenci trenerskich studiów podyplomowych, pokaz miał miejsce w sali wykładowej oraz w plenerze.