Walny Zjazd Delegatów PZTKD w Warszawie

W niedzielę 27 października 2019 roku w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Taekwon-do ITF.

Pomimo pięknej słonecznej pogody, tak pomimo, bo są wśród naszych przedstawicieli klubowych fani grillowania i mogli nie oprzeć się potrzebie spędzenia niedzieli w oparach dymu i palonego mięsa. Wbrew wszystkim pokusom zagospodarowania wolnego czasu, w gronie innym  aniżeli rodzina Taekwon-do, na Torwar dotarło ponad pięćdziesiąt osób, trenerów i działaczy przedstawicieli klubów zrzeszonych w PZTKD. Ostatecznie po przeprowadzeniu procedur rejestracyjnych, komisja skrutacyjna potwierdziła, na 73 stowarzyszenia mające  prawa wyborcze obecnych było 44 delegatów z prawem do głosowania. Po wyborze przewodniczącego, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej przyjęto porządek obrad. Następnie zatwierdzono: sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe PZTKD za 2018 rok, przyjęto sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 2016-2019 oraz raport komisji rewizyjnej. Na wniosek Kolegi Andrzeja Chomiuka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, WZD udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem zjazdu były wybory Prezesa Związku, jednogłośnie na drugą kadencję na w/w funkcję wybrano Mistrza Jerzego Jeduta. Zebrani w kolejnej części wybrali Zarząd. Władze PZTKD ukonstytuowały się w następującym składzie: Wiceprezesi Tadeusz Łoboda, Zbigniew Bujak i Roman Lewicki wszyscy z przydziałem obowiązków jak w poprzedniej kadencji, oraz członkowie zarządu Adam Alenowicz, Łukasz Ciężki, Dorota Mazur, Jacek Wąchała, Jarosław Wójcik, Machał Korzybski i Waldemar Dolecki. Walny Zjazd wybrał Komisje rewizyjną, która będzie czuwała nad prawidłowością działań statutowych i finansowych związku w następującym składzie: Przewodniczący Andrzej Chomiuk oraz Wiktor Karnawalski, Sławomir Listkiewicz, Tomasz Leszkowicz i Karol Forgiel. Natychmiast po ukonstytuowaniu, Zarząd PZTKD wziął się do pracy, dokonano wyboru trenerów reprezentacji na kolejną czteroletnią kadencję i zostali nimi: Łukasz Stawarz i Marcin Wołosz – kadra mężczyzn i Mistrz Jarosław Suska z Mistrzem Jackiem Łuniewskim będą prowadzili kadrę kobiet. Ustalono organizatorów części zawodów w sezonie 2020, podobne ustalenia dokonano wcześnie na szczeblu makroregionów. Sprecyzowane zostały terminy w kalendarzu imprez na kolejny rok.

Tutaj warto zakomunikować, że we wrześniu 2020 PZTKD planuje organizację Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego IIC. Proponuję już nic nie rezerwować ( Malediwy czy Zanzibar) w okresie 11-13.09.2019r. oraz zacząć wrzucać „drobne” do świnki-skarbonki. Ponieważ nasze krajowe pospolite ruszenie powinno zapewnić minimum 110 uczestników, a jeśli będzie więcej tym lepiej dla PZTKD jako organizatora. Tutaj zwracam się z apelem do trenerów klubowych o rozpoczęcie akcji propagandowej w celu wzbudzenia zainteresowania tym ważnym wydarzeniem szkoleniowym. Podczas dyskusji poruszono tematy dotyczące 10-letniej batalii o wprowadzenie korzystnych dla dyscyplin nieolimpijskich zmian w Ustawie o sporcie, bardzo krótko omówiono ME 2019. W kuluarach głównych obrad prowadzono wiele rozmów na tematy ważne dla naszej organizacji.

W trakcie WZD, Kolega Andrzej Undro, bliżej związani z Andrzejem mówią o Nim ojciec i matka Taekwondixa, zaprezentował swoje nowe pomysły. W tym być może rewolucyjny dla promowania Taekwon-do, mariaż z Lego. W tym wypadku za dwa-trzy tygodnie potrzebne będzie wsparcie internetowe wszystkich krajowych i zagranicznych fanów Taekwondixa, nasze polubienia mogą zaowocować wprowadzeniem symbolu TKD na produktach firmy Lego.

Dyskutowano do godziny 15.30, następnie przewodniczący WZD Mistrz Tadeusz Łoboda zamknął obrady i delegaci ruszyli w drogę powrotną do domów.