Mistrz może być tylko jeden

Rozpoczęliśmy nowy rok 2020, początek sezonu, to początek realizacji planów wynikających z kalendarza imprez Polskiego Związku Taekwon-do.

Podobnie jak PZTKD w Lublinie, tak inne związki sportowe informują o swoich planach pracy na rok 2020. Między innymi podają terminy i miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w reprezentowanych przez te związki dyscyplinach sportu. Podobnie czynią Ci, dla których „Ojcem Chrzestnym” ich aktywności organizacyjnej jest Generał Choi Hong Hi. W chwili obecnej w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki znajdują się dwa związki sportowe reprezentujące rodzinę Taekwon-do. Są to Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego i Polski Związek Taekwon-do.

Zgodnie z zapisami Ustawy o sporcie, nazwa „Mistrz Polski” stosowana we współzawodnictwie sportowym, w którym istnieje polski związek sportowy, zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 1, przysługuje wyłącznie polskiemu związkowi sportowemu, (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Dz. U. z 2019r. poz. 1468, 1495, 2251).

Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Dlatego też, jak widnieje w tytule artykułu:  Mistrz Polski Taekwon-do ITF może być tylko jeden. Wyłoniony w rywalizacji prowadzonej przez, reprezentujący dyscyplinę sportu Taekwond-do ITF, Polski Związek Taekwon-do z siedzibą w Lublinie. Wszystkie „Bratnie Organizacje” powinny zrezygnować z używania tytułu i nazwy Mistrz Polski czy Puchar Polski Taekwon-do ITF. Jednostki Samorządu Terytorialnego na terenie, których będą organizowane imprezy sportowe Taekwon-do ITF, będą informowane o aktualnym stanie prawnym wynikającym z Ustawy o sporcie.

No chyba, że znajdą się chętni do potwierdzenia swoich umiejętności sportowych, prawomocnymi i oficjalnymi tytułami, a co za ty idzie zapragną brać udział w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Centralę w Lublinie. Taką drogą poszli miłośnicy sztuki walki stworzonej przez Generała Choi Hong Hi z Rawicza, Gdańska i Brzegu Dolnego, przekonali się, że drzwi do naszej organizacji są otwarte.

W załączeniu adres strony MSiT, pod jakim znajduje się wykaz polskich związków sportowych,  https://www.gov.pl/web/sport/wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych---komunikat-z-2-sierpnia-2019-r