Print this page
Agile - nowa filozofia pracy Zarządu PZTKD

Agile - nowa filozofia pracy Zarządu PZTKD

Trudna sytuacja w jakiej przyszło nam funkcjonować od prawie dwóch miesięcy, komplikuje wszystko to co było stałymi wypracowanymi procedurami postępowania.

Prowadzenie szkolenia sportowego na odległość, czy komunikowanie się online stwarza problemy, ale też jest bodźcem do podjęcia działań, które mogą w przyszłości usprawnić procesy, które stanowią podstawę działalności np. PZTKD. Stąd inicjatywa członka Zarządu PZTKD Jarka Wójcika, który wcześniej był moderatorem prac komisji tworzącej strategię zawiązku. Na bazie swoich doświadczeń, zaproponował jako filozofię działania władz PZTKD programowanie iteracyjno-przyrostowe Agile.

Agile zakłada, że na początku projektu nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować jego całego przebiegu. Praca jest podzielona na krótkie cykle – sprinty, odbywa się w zespołach. Te zespoły są samoorganizujące i kross-funkcjonalne, czyli ludzie wchodzący w skład grupy posiadają umiejętności pozwalające na realizację wyznaczonego zadania. Zakładając, że członkowie Zarządu PZTKD, mogą nie posiadać wiedzy w bardzo specjalistycznych dziedzinach, niezbędne będzie zapraszanie specjalistów z grona naszych trenerów czy też zawodników. Taka współpraca pozwoli na pomyślne zakończenie realizowanych projektów. Kolega Wójcik wprowadził zarząd, komisję rewizyjną i trenerów kadry w tajniki metody prowadzenia projektów pod nazwą Scrum. To szkolenie odbyło się w ostatnim tygodniu kwietnia, a od środy 6.05.2020r. zarząd pracuje w oparciu o nowoczesne metody programowania.

www.pztkdlive.pl - to portal, na którym znajdziecie bieżące informacje ze świata Taekwon-do ITF, zarówno związanych z Polskim Związkiem Taekwon-do, jak i wydarzeniami europejskimi i światowymi. Na PZTKD Live znajdują się również zdjęcia, materiały filmowe, statystki oraz opracowania naukowe.

© 2011 PZTKD Live - taekwon-do's life