Zebranie Zarządu PZTKD - 3.09.2022r.

W sobotę 3 września 2022 roku o godzinie 20.00 przy pomocy platformy ZOOM odbyło się zebranie Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do.

Członkowie zarządu, komisja rewizyjna, trenerzy kadry i zaproszeni goście debatowali trzy godziny o aktualnej sytuacji oraz przyszłości Związku. Po wyborze przewodniczącego, protokolanta, zatwierdzeniu porządku spotkania, oraz protokołu z poprzedniego zebrania, Zarząd w piątym punkcie przyjął nowe kluby w poczet członków PZTKD. Po zatwierdzeniu kandydatur Radomskiej Akademii Taekwon-do, Jurajskiej Akademii Sportu z Zawiercia, Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Niepełnosprawnością Nadzieja z Łask oraz Sudeckiej Akademii Sportu z Wałbrzycha, PZTKD zrzesza 91 klubów.

Mistrz Tadeusz Łoboda podsumował działania Związku w pierwszym półroczu 2022. Następnie zebrani pochylili się z uwagą nad pismem skierowanym do Zarządu Związku przez Kolegę Artura Osuchowskiego. Treść tego dokumentu była przyczynkiem do dyskusji o polityce informacyjnej, finansach, systemie rozgrywania zawodów, prowadzenia egzaminów, powodów rezygnacji z członkostwa w Związku, polityki przyjmowania do PZTKD oraz ważny temat czyli funkcjonowanie w mediach społecznościowych. W toku dyskusji doszliśmy do wniosku, że duże znaczenie w określeniu dokąd zmierzamy jako organizacja ma znajomość strategii związku. Strategia PZTKD została przygotowana przez specjalnie powołany zespół, jest dokumentem obowiązkowym dla związków sportowych i musi być przyjęta i zatwierdzona przez Ministerstwo Sportu. Zarząd PZTKD prócz, rozpowszechnienia wiedzy na temat treści dokumentu, będzie prowadzić szerszą politykę informacyjną o poziomie realizacji zaplanowanych w strategii zadań.

Szczegóły wszystkich ustaleń Zarządu PZTKD będą zawarte w protokole zebrania. Ograniczę się do informacji, które na tą chwilę mogą mieć istotny wpływ na działalność Związku. Pierwszy temat dotyczy pozyskiwania sponsorów dla Związku. Zarząd podtrzymuje ustalenia w stosunku do osób posiadających możliwości pozyskania sponsora, dotyczące propozycji podpisania stosownych umów, które upoważniałyby do reprezentowania Związku a co za tym idzie do gratyfikacji finansowej w ramach zdobytych środków. Zarząd po podjęciu decyzji o utworzeniu funduszu dla reprezentacji wydzielonego z opłat egzaminacyjnych informuje, że udało się wygenerować na chwilę obecną kwotę ponad 74 tysiące złotych. Dzięki uczestnikom zajęć ich rodzicom oraz trenerom klubowym fundusz pomoże naszym najlepszym zawodnikom na walkę o medale Mistrzostw Europy i Świata.

Druga ważna informacja to utworzenie dwóch komisji (grup roboczych). Pierwsza w celu zbierania informacji od menedżerów i trenerów klubowych. Przygotowana zostanie ankieta, która będzie badać opinie i propozycje, w celu usprawnienia pracy Zarządu. Propozycja badań ankietowych była zawarta w piśmie Kolegi Artura Osuchowskiego oraz stanowiła podstawowy wniosek drugiego gościa biorącego udział w posiedzeniu Zarządu Kolegi Kamila Uchnasta. Podjęto decyzję o stworzeniu drugiego zespołu, który zajmie się mediami społecznościowymi. Tutaj ważna informacja dla wszystkich członków naszego Związku, skład w/w komisji nie jest zamknięty. Zarząd zaprasza i prosi o pomoc w pracy w w/w zespołach działaczy, trenerów lub zawodników, którzy mają wiedzę, doświadczenie a przede wszystkim chęci do aktywności społecznej. W kolejnym punkcie spotkania Mistrz Tadeusz Łoboda przedstawił aktualny stan realizacji strategii PZTKD, efektem dyskusji było podjęcie decyzji o intensyfikacje spotkań Zarządu. Ustalono, że zebrania będą się odbywać raz w miesiącu co może zdecydowanie usprawnić pracę PZTKD.