"Dzięki Bogu już piątek" (video)

„Dzięki Bogu już piątek”, to tytuł komedii muzycznej produkcji USA z 1978 roku, film opowiada o tym, że jest już piątek,  więc wszyscy wybierają się do nowej dyskoteki. Ma tam dać koncert słynna grupa The Commodores (młodzież pewnie nie słyszała tej nazwy). Zagrają pod warunkiem, że ……. . Ale to już nie jest takie ważne. My też mamy piątek, nie myślimy o dyskotece czy też innej formie relaksu, owszem zaczynamy myśleć o powrocie do domu i powrocie do obowiązków zawodowo-szkolnych jakie nas czekają. Nie znaczy to, ze tempo pracy podczas treningów spada, wręcz przeciwnie staramy się wykorzystać czas zgrupowania w 100%. Obóz zakończy poranny trening w niedzielę, a po obiedzie zawodnicy i trenerzy wyjadą ze Spały.  Jednym z trwałych elementów, które pozostaną po zgrupowaniu, oczywiście prócz wyższej formy sportowej (mamy jako trenerzy  nadzieję, że tak się stanie), będzie dokument, który podpisali wszyscy zawodnicy. Jest to „Deklaracja zobowiązań Członka Szerokiej Kadry Narodowej”.

Przedmiotem zobowiązania jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Związku oraz zawodnika, wynikających z jego uczestnictwa w procesie przygotowań do imprez mistrzowskich - Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy - w ramach szkolenia centralnego organizowanego przez Związek
Zobowiązanie zawiera się na okres od 1.01.2012 r. do dnia 31grudnia 2012r.
Zawodnik zobowiązuje się do:
1. rzetelnego uczestnictwa w procesie przygotowań oraz udziału, tylko   w zawodach Taekwon-do ITF,
2. przestrzegania statutu Związku, regulaminów i innych postanowień statutowych organów Związku,
3. systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa  w treningach i prowadzenie sportowego trybu życia,
4. uczestniczenia w zgrupowaniach szkoleniowych i zawodach sportowych, zgodnie z ustaleniami Związku,
5. uczestniczenia w badaniach specjalistycznych organizowanych przez Związek.
Ze swojej strony PZTKD zobowiązuje się do zapewnienia zawodnikowi powołanemu na zgrupowania lub zawody mistrzowskie niezbędnych warunków umożliwiających prawidłową realizację planu szkoleniowo-sportowego.
Tak w ogólnym zarysie wygląda ten dokument, regulujący kwestie udziału w szkoleniu szerokiej kadry Taekwon-do. Regulacja ma istotne znaczenie gdyż rozwiewa wątpliwości co do oczekiwań jakie są wobec  zawodnika i określa pozycje Związku jako strony porozumienia. Ktoś może się obruszyć jakim prawem, narzuca się takie czy inne postępowanie, przecież jesteśmy ludźmi dorosłymi i mamy prawo decydować o sobie. Oczywiście, że tak, taka decyzja zapada z chwilą podpisania deklaracji, godzimy się na pewne warunki, umowa jest zawarta na czas określony, każda ze stron w dowolnym momencie może się z niej wycofać. PZTKD ma pewien budżet, składający się z dotacji i tzw. środków własnych. Przyjmując, że w/w kwota to 100%, szkolenie kadry z udziałem w zawodach mistrzowskich, sprawdzianach międzynarodowych, zgrupowaniach i stypendia dla medalistów, to jest 60% budżetu, do tego ok. 4-5% na sprzęt i odżywki co też jest związane z funkcjonowaniem reprezentacji. Na dofinansowanie do zawodów krajowych  przeznaczonych jest 10% środków finansowych Związku. Nie należy się dziwić, że jeśli organizacja inwestuje w szkolenie danej osoby, to chce przez określony czas mieć pewność, że będzie to celowa inwestycja.  Pytanie co w zamian, stypendia  kadrowiczów stanowią 15% budżetu Związku, prócz tego medaliści otrzymują nagrody z Ministerstwa Sportu. Każdy ma wolną wolę, jak to się mówiło kiedyś w jednym z bardzo popularnych programów telewizyjnych „Decyzja należy do Ciebie”.

 

{youtube}tcHgvVUEze4{/youtube}