Nieścisłości w Teorii Siły (a może Mocy)

Czytając rozdział „Theory of Power” w Encyklopedii Taekwon-do (opieram się na ostatnim kanadyjskim wydaniu z 1999 r), można zauważyć nieścisłości i niekonsekwencje w opisie.

Strona 60 podrozdział „Speed”

Zastanawiające jest skąd wziął się wzór P=mv2(?). Taki zapis daje jednostkę energii, podawanej w Joule’ach (Dżulach) [J].

 

W większości podręczników do fizyki symbol P (od Power) oznacza moc. Jednostką mocy jest Wat [W]

 

Zatem, co oznacza symbol P?

Kolejne co zastanawia to zapis na stronie 63. Dlaczego teraz P jest o połowę mniejsza.

Znany jest wzór na energię kinetyczną:

Czy P to energia ?

Standardowo przyjęto, że P (od Power) to moc, F (od Force) do siła, W (od Work) to praca,

E (od Energy) energia. Ale mniejsza o symbole, fizyka to nauka ścisła, nie pozwala ona na dowolność. Każdy zapis fizyczny ma swoje konsekwencje. Jeśli chcemy, aby książki dotyczące taekwon-do, były poważnie traktowane musimy zwracać uwagę na tego rodzaju zapisy.

Nie jestem lingwistą, ale nasuwa mi się pytanie, czy poprawnie tłumaczymy Theory of Power – jako „teorię siły”, może powinno się mówić „teoria mocy” (?)

Podsumowując uważam, że sama koncepcja „teorii mocy” jest słuszna.

Tylko powstaje tu pytanie: Jak ją należy interpretować ?