Walny Zjazd Delegatów i 40-lecie Taekwon-do w Polsce

Sobota 27.09.2014r. do Złotego Potoku koło Janowa przyjechali przedstawiciele klubów zrzeszonych w Polskim Związku Taekwon-do ITF. Celem naszego zgromadzenia na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej był Walny Zjazd Delegatów PZTKD.

 

Zjazd połączony z obchodami 40-lecia Taekwon-do w Polsce. Dlatego też przed rozpoczęciem części roboczej spotkania, uczestnicy zjazdu otrzymali pamiątkowe medale i upominki w związku z jubileuszem. Następnie po sprawdzeniu quorum, wyborach prowadzącego i komisji skrutacyjnej rozpoczęliśmy obrady. W pierwszej kolejności zebrani zajęli się sprawozdaniami z działalności Zarządu PZTKD oraz sprawozdaniem finansowym ocenionym przez biegłego rewidenta. Kolejne punkty obrad dotyczyły spraw bieżących.

Ustalone ogólnopolski kalendarz imprez na rok 2015 oraz programu pracy Reprezentacji Polski Seniorów i Juniorów. Przypomnę, że w roku 2015 od 27 do 31 maja rozgrywane będą Mistrzostwa Świata Seniorów i Juniorów w Jesolo k. Wenecji (Włochy), a od 22 do 25 października Mistrzostwa Europy, które zorganizowane zostaną w Glasgow w Szkocji. Ustalany został również kalendarza w poszczególnych regionach i wybory ich przedstawicieli. Wręczono certyfikaty na stopnie mistrzowskie. W sprawach różnych toczyła się gorąca dyskusja na tematy związane z powoływaniem zawodników do kadry, procedurami egzaminacyjnymi na czarne pasy oraz bieżącymi sprawami jakimi żyje nasz Związek.

Po zamknięciu obrad Prezes PZTKD Pan Tadeusz Łoboda zaprosił zebranych na uroczystą kolację.