VII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów PZTKD

W dniu 14 listopada 2015 w warszawskim Torwarze odbył się VII Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Taekwon-do. Najważniejsza informacja to wybór Mistrza Jerzego Jeduta na nowego Prezesa PZTKD!

O godzinie 10:30 rozpoczął się VII WSWZD PZTKD w jednej z sal konferencyjnych. Prezes Tadeusz Łoboda powitał wszystkich przybyłych delegatów i gości oraz podziękował kończącemu kadencję Zarządowi za 4 lata pracy. Następnie rozpoczęto realizację programu Zjazdu. Na przewodniczącego wybrano Pana Tadeusza Łobodę, a protokolantem ustanowiono Panią Małgorzatę Rogaczewską. Jednogłośnie zatwierdzono regulamin i porządek obrad WSWZD. W kolejnym punkcie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem było obliczenie kworum w celu uprawomocnienia się Zjazdu. Przewodniczącym komisji został Pan Adam Roszczyk, a członkinią Pani Małgorzata Łoboda. Do komisji Uchwał i Wniosków weszli Pan Łukasz Ciężki oraz Pan Marek Kostera.

Po ogłoszeniu przez Pana Adama Roszczyka komunikatu o uprawomocnieniu się Zjazdu, Delegaci zatwierdzili przepisy antydopingowe. Kolejnym krokiem było sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w latach 2011-2015, którego dokonał ustępujący Prezes Tadeusz Łoboda. Zwrócił on uwagę na to iż, nie słabniemy sportowo a organizacyjnie umocniliśmy się w strukturach Międzynarodowej Federacji Taekwon-do poprzez działalność na rzecz utworzenia federacji Quadrathlon’u czy dążenia do włączenia w struktury SportAccord’u. Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Andrzej Chomiuk.

W trakcie Zjazdu mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu Pana Norberta Warzyszyńskiego z Instytutu Profilaktyki Zdrowia, który przekazał wiele informacji na temat żywienia w sporcie oraz zarekomendował suplement diety firmy DuoLife.

W kolejnym punkcie Zjazdu zarządzono wybory Prezesa Związku, Zarządu PZTKD oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2015 - 2019. W trakcie liczenia wyników przez komisję skrutacyjną mieliśmy przyjemność wysłuchania kolejnego wykładu, tym razem Mistrza Zbigniewa Bujaka, o trendach w wynikach Reprezentacji Polski w latach 2001 - 2015 opatrzonymi wieloma wykresami i diagramami. Po prelekcji ogłoszono następujące wyniki wyborów:

Zarząd PZTKD

Mistrz Jerzy Jedut - 8 dan, prezes zarządu PZT, MKS Lewart Lubartów
Mistrz Tadeusz Łoboda - 8 dan, wiceprezes zarządu PZT ds. organizacyjno – szkoleniowych, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do Lublin,
Mistrz Zbigniew Bujak,. - 7 dan, wiceprezes zarządu PZT ds. dydaktyczno – naukowych, MKS Żak Biała Podlaska,
Roman Lewicki - 2 dan, wiceprezes zarządu PZT ds. sędziowskich, Młodzieżowy Klub Sportowy TKD w Bystrzycy Kłodzkiej

Członkowie:

Waldemar Dolecki, 4 dan, KKSW Taekwon-Do Lubin
Małgorzata Gutkowska, 5 dan, Ognisko TKKF Taekwon Mokotów
Michał Korzybski , 5 dan, MKS Matsogi Ciechanów
Mistrz Jacek Łuniewski, 7 dan, Miński Klub Sportowy "Taekwon-Do"
Łukasz Stawarz, 4 dan, LKT Legnica,
Jarosław Suska 6 dan, MKS Lewart Lubartów
Jacek Wąchała, 6 dan, KS Dragon Janów

Komisja Rewizyjna PZTKD:

Andrzej Chomiuk, 4 dan, przewodniczący, SSKT Garda Warszawa
Adam Alenowicz,6 dan, sekretarz, WSKT Wrocław
Wiktor Karnawalski, 4 dan, BAT Bełchatów
Dorota Mazur, 4 dan, SKT „An-Do” Pruszcz Gdański
Marcin Wołosz, 5 dan, Gdański Klub Taekwon-do

Ostatnim punktem Zjazdu były wolne wnioski i sprawy bieżące Związku, podczas których debatowano na tematy związane z egzaminami mistrzowskimi, kalendarzem imprez na 2016 rok, systemem rozgrywania zawodów sportowych a także wysłuchano opinii na temat sensu organizacji Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego (IIC) w przyszłym roku w Polsce.