Komunikat dla sędziów i trenerów - dotyczący zmiany regulaminów

Komunikat szefa sędziów Romana Lewickiego: Wspólnie z Radą Sędziowską przygotowaliśmy najważniejsze zmiany w Przepisach ITF. Zmiany będą obowiązywać od Pucharu Polski w Kłobucku. Dnia 15.03.2013 (piątek) o godz. 20:00, w Ośrodku Wczasowym „Pod Grzybkiem” zostanie przeprowadzone spotkanie dotyczące nowelizacji przepisów ITF, Rada zaprasza  zainteresowanych, obecność sędziów obowiązkowa. W rozwinięciu zmiany, prosimy sędziów i trenerów o zapoznanie się z nimi.

UKŁADY FORMALNE:

Główna zmiana to sposób oceny układu. Dotychczas wykonywane układy przez obu zawodników były porównywane, obecnie oceny układu dokonuje się w trakcie wykonywania.

1. Zawodnicy wykonują dwa układy obowiązkowe: pierwszy wybrany z trzech najwyższych obowiązujących na dany stopień, drugi wylosowany z wszystkich obowiązujących na dany stopień.

2. Zmienia się system oceny z dodatniej na ujemną. Oznacza to, że każdy zawodnik przed rozpoczęciem rywalizacji ma na koncie 10 punktów. W trakcie wykonywania układu sędziowie odejmują punkty za poszczególne błędy:

 

minus 0,5 punktu za:

- krzyknięcie niewłaściwej nazwy układu lub jej brak

- okrzyk w trakcie lub po zakończeniu układu

- niewłaściwa wysokość wykonywanej techniki

- utrata równowagi

- zawahanie lub zatrzymanie na nie dłużej niż jedną sekundę

- brak powrotu na miejsce rozpoczęcia układu

- brak siły

- wyjście za plansze jedną lub dwiema nogami

- niewłaściwe kroki

- niewłaściwy wydech

- niewłaściwe przygotowanie technik (krzyże, przejścia)

- niewłaściwa fala

- niewłaściwe ruchy (continuous, connecting, slow, fast, natural, normal)

- niepoprawne pozycje

 

minus 1 punkt:

- zastosowanie złej techniki lub pozycji

- nie wykonanie jednej techniki

- powrót na miejsce złą nogą po zakończeniu układu

- zbyt długie przytrzymanie kopnięcia

- brak siły ogólnej, za cały układ

- brak fali ogólnej,za cały układ

 

Sędziowie przestają oceniać układ przyznając 0 punktów w sytuacji gdy:

- układ nie został wykonany do końca

- zawahanie lub zatrzymanie trwało dłużej niż 2 sekundy

- nastąpiło zmiksowanie dwóch układów

- układ został rozpoczęty w złym kierunku

- wykonano niewłaściwy układ

- nie wykonano więcej niż jednej techniki

 

UWAGA!!! W konkurencji układów drużynowych nadal wykonuje się dwa układy: dowolny i obowiązkowy.

Drużyna A – 1 układ dowolny

Drużyna B – 1 układ dowolny

Drużyna A – 2 układ obowiązkowy

Drużyna B – 2 układ obowiązkowy

 

WALKI:

1. Minus punkt (GAM JUM) za chwytanie i trzymanie.

- uderzenie leżącego przeciwnika

- umyślny atak na niedozwoloną strefę ( plecy, poniżej pasa, tył głowy )

- podcięcie

2. Dyskwalifikacja

- wykroczenia/uchybienia przeciwko sędziom i oficjelom oraz ignorowanie instrukcji/poleceń

- niekontrolowany lub nadmierny kontakt

- otrzymanie trzech minus punktów/faulów danych przez sędziego planszowego

- bycie pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających<

- utrata samokontroli/temperamentu

- obrażanie przeciwnika, trenera i/lub sędziów/oficjeli

- gryzienie, drapanie

- atakowanie kolanem, łokciem lub głową

- zawinione spowodowanie niezdolności do walki przeciwnika

3. Obowiązkowy ochraniacz na zęby (bezbarwny).

4. Rozmiary pola walki to 8m x 8m.

5. Zmieniają się gesty sędziego planszowego między innymi: unikanie walki i odwracanie będzie sygnalizowane w taki sam sposób jak wyjście za linię planszy.