Seminarium w Lublinie, czerwiec 2016

Jest piątek 17 czerwca 2016 roku, ze wszystkich stron naszego kraju rusza do Lublina grupa ponad 60 niezłomnych, żądnych wiedzy trenerów i zawodników Taekwon-do.

 

W ulewnym deszczu, walcząc z huraganowym wiatrem, który próbował zepchnąć pojazdy z drogi. Omijając powalone przez wichurę drzewa, wszyscy dotarli do matecznika Taekwon-do ITF. Tutaj w sali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, głodni wiedzy podróżnicy przez dwa dni doskonalili swoje umiejętności i zgłębiali tajniki technik Taekwon-do pod czujnym okiem Mistrza Jerzego Jeduta.

Lublin przywitał nas tropikalna pogodą, w oparciu o wcześniejsze prognozy był „najgorętszym” miastem w Polsce. Nie tylko warunki atmosferyczne miały wpływ na tę „gorączkę”. Nastroje podgrzewał fakt, że w drugim dniu seminarium, wieczorem miała się odbyć pierwsza część egzaminu na stopnie mistrzowskie. Ale wracając do seminarium, stanowiło ono okazję do uprządkowanie wiedzy jaka została przekazana podczas niedawnego Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego, który odbył się w Warszawie. Część kursantów trenujących w Lublinie brała udział w IIC, natomiast posiadacze stopni uczniowskich takiej możliwości nie mieli. Więc wszyscy mogli posłuchać o czym w Warszawie mówili członkowie Międzynarodowej Komisji Technicznej.

Jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca wiedzy przekazywanej podczas szkolenia przez Mistrza Jerzego Jeduta. Szczególnie chciałbym, aby najmłodsi uczestnicy lubelskiego seminarium o tym pamiętali. To o czym mówił Mistrz Jedut, jest przekazem słów Generała Choi Hong Hi. Jest to wiedza zdobyta bezpośrednio od twórcy Taekwon-do. Nie ma lepszego źródła informacji.

W załączeniu kilka zdjęć z seminarium.