Walny Zjazd Delegatów PZTKD w Warszawie

W sobotę 28 października w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Taekwon-do ITF.

 

Pomimo szalejącego nad Polską orkanu Grzegorz, a wiemy jak „Grzegorz” potrafi narozrabiać, na Torwar dotarło ponad pięćdziesiąt osób, trenerów i działaczy przedstawicieli klubów zrzeszonych w PZTKD. Ostatecznie po przeprowadzeniu procedur rejestracyjnych, komisja skrutacyjna potwierdziła obecność 43 delegatów z prawem do głosowania.

Po wyborze przewodniczącego, został nim Wiceprezes PZTKD Mistrz Tadeusz Łoboda, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej, delegaci przyjeli  porządek obrad WZD. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniego zjazdu, zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZTKD za 2016 rok, raport komisji rewizyjnej, oraz sprawozdanie z pracy zarządu związku.

W kolejnej części, zebrani zajęli się sprawami bieżącymi. Omówiono niedawno zakończone Mistrzostwa Świata w Dublinie. Ustalono ogólnopolski kalendarz imprez oraz kalendarz rywalizacji w poszczególnych regionach. Dyskutowano o działaniach związanych z wypełnianiem obowiązku statystycznego dla GUS, udział w programach Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz planach dotyczących szkoleń i udziału w IIC w 2018 roku.

Ciekawym projektem jest, pomysł objęcia działaniami szkoleniowymi osób starszych, w wieku poprodukcyjnym. Stosowny program realizowany jest już w Argentynie.

Dyskutowano do godziny 14.30, następnie Prezes PZTKD Mistrz Jerzy Jedut zamknął obrady i delegaci ruszyli w drogę powrotną do domów. Ale już za trzy tygodnie wielu z nas ruszy do Ciechanowa na Mazovia Masters Cup 2017.