Zebranie Zarządu PZTKD, Lublin 16.12.2017r.

W sobotę 16 grudnia o godzinie 15.00 w siedzibie PZTKD w Lublinie odbyło się ostatnie w 2017 roku zebranie Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do.

Po kursie przygotowującym do egzaminów na stopnie mistrzowskie a przed pierwszą-sobotnią turą egzaminów na czarne pasy, Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna, spotkały się aby przedyskutować i uzgodnić strategię działania naszej organizacji w 2018 roku.

Nim jednak zaczęliśmy planować przyszłość, trzeba było zatwierdzić protokoły wcześniejszych posiedzeń Zarządu, z Bartoszyc i Warszawy. Jak pamiętamy z Walnego Zjazdu, po szczególnej mobilizacji mniej ortodoksyjnej części członków naszego związku, ten pierwszy wzbudzał wiele kontrowersji.

Następne tematy jakie dyskutowano, to kwestie organizacyjno-finansowe. Wszelkie opłaty pozostały na dotychczasowym poziomie. Jedyna uwaga, dla tych, którzy po przeprowadzonym egzaminie ociągają się z przelewem do Związku (przypomnę, przeprowadzenie egzaminu jest jednoznaczne z powstaniem zobowiązań finansowych wobec PZTKD), będą musi spieszyć się z uregulowaniem opłat za certyfikaty. Jeśli nie uczynią tego w ciągu dwóch tygodni, to datą przeprowadzenia egzaminu będzie termin wpływu środków za egzamin. Zostałem zobligowany do przekazania oficjalnego stanowiska Biura PZTKD. Nie ma opóźnień w druku certyfikatów, jeśli ktoś nie otrzymał certyfikatu to znaczy, że organizator egzaminu ma „poślizg” z płatnościami.

Zebrani ustalili wstępne założenia dotyczące przygotowań Kadry Narodowej, powiązano ten temat z podsumowaniem udziału naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata i Europy w 2017 roku. Tutaj w nowym roku przewidywane są pewne zmiany personalne. Wprowadzono nowy zapis w regulaminie zawodów dotyczący podziału seniorów w konkurencji walk na dwie grupy: grupa czarnych pasów plus posiadacze1 Kup, oraz stopni uczniowskich.

Zatwierdzono listę egzaminatorów związkowych, ustalono składy komisji egzaminacyjnych na stopnie mistrzowskie. Omówiono zalecenia Komisji Rewizyjnej. Potem dyskutowano nad sprawami rożnymi, między innymi nad wprowadzeniem nowego systemu rozgrywania zawodów Sport Data.

Szczegółowy protokół zebrania Zarządu trenerzy znajdą w bazie PZTKD. Na zakończenie wszyscy, życzyli sobie aby w nowym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki zmieniło swoją politykę wobec naszego Związku.