Walny Zjazd PZTKD

W dniu 14.10.2018r. w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskie w Warszawie, odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Taekwon-do.

W słoneczną październikową niedzielę 42 delegatów z klubów zrzeszonych w PZTKD przybyło do stolicy, by ustalić koncepcję pracy i politykę Związku w roku 2019.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Mistrza Zbigniewa Bujaka, który tym razem jako pracownik naukowy AWF Biała Podlaska, dokonał ewaluacji kursu instruktorskiego, który odbył się w Lublinie na przełomie sierpnia i września. Przestawił również ciekawe badania dotyczące postrzegania koloru sprzętu zawodnika przez arbitrów, w kontekście ich oceny przebiegu walki sportowej.

Potem przewodniczący zebrania, Prezes Tadeusz Łoboda, przeprowadził wszystkich płynnie przez głosowania nad: sprawozdaniami finansowymi, biegłego rewidenta i z pracy Zarządu. Następnie ustalono kalendarz międzywojewódzkiej rywalizacji sportowej. Po zakończonym Walnym Zjeździe, Zarząd dokonał wyboru organizatorów zawodów ogólnopolskich. Ale wcześniej, był czas na krótkie omówienie udziału naszych reprezentantów w VII Pucharze Świata w Australii, przygotowań do wyjazdu na Puchar Europy do Rumunii. Wspomniano o rozpoczynających się za tydzień podyplomowych studiach trenerskich, oraz zawodach w Ciechanowie.

Zgodnie z tradycją Prezes Łoboda przedstawił informację dotyczącą aktualnej sytuacji prawnej Związku i działań jakie są prowadzone aby doszło do zmian w Ustawie o Sporcie.

Prócz tych wszystkich oficjalnych wydarzeń, wynikających z programu Walnego Zajadu, był czas na spotkanie, rozmowy i załatwianie spraw: czy to z biurem PZTKD czy też czas na zapoznanie się z nową ofertą Taekwondixa.

Spotkanie przebiegło w sposób sprawny, uczestnicy opuścili Torwar mając świadomość, że zaczyna się kolejny rok ciężkiej, ale bez wątpienia owocnej pracy. Podobnie dla PZTKDLive, gdyż o wszystkich wydarzenia będziemy informowali na naszym portalu.