Poniedziałek - III dzień przygotowań

Poniedziałek, 14 kwietnia. Trzeci dzień przygotowań do ME 2014, rozpoczął się odprawą kierowników ekip trenujących w COS Zakopane.

 

Spotkanie z kierownictwem Ośrodka miało na celu ustalenie harmonogramu korzystania z obiektów sportowych i zaplanowanie godzin w jakich nasi reprezentanci będą mogli poddać się zabiegom odnowy biologicznej.

W trakcie trwania odprawy, część naszej ekipy wzięła udział w kolejnych badaniach naukowych stanowiących element pracy doktorskiej. Tematem doktoratu jest: „ Zmiana składu i budowy ciała zawodników Narodowej Kadry Polski w Taekwon-do ITF na przestrzeni 3 lat”, autorem pracy jest nasza kadrowiczka Ilona Omiecińska. Dzisiejsze badania stanowiły drugą edycją w cyklu trzyletnim, analizowany okres to lata 2013/2014/2015. Pozostały jeszcze pomiary, które będą wykonane w 2015 roku. Zakres analiz obejmuje pomiary antropometryczne i profesjonalne badanie składu ciała. Mam nadzieję, ze autorka pracy , udostępni portalowi PZTKDLive wyniki i wnioski z przeprowadzonych analiz.

W dniu dzisiejszym w praktyce „przerobiliśmy” nowy plan treningów, jak się okazało pomysł się sprawdził i stanowi bardzo praktyczne rozwiązanie w sytuacji kiedy mamy tak liczną 56 osobową kadrę.

Teraz trochę zmienię temat.Przebywanie wśród „wspaniałych okoliczności przyrody” jakimi są nasze góry, skłania do filozoficznej zadumy nad potęgą przyrody i miejscem jakie wśród wcześniej wspomnianych „okoliczności” zajmuje człowiek . A w związku z powyższym warto wrócić duchowej koncepcji TKD. Skoro poświęcamy większość aktywnego czasu na doskonalenie wybranej przez nas sztuki walki, to trzeba pamiętać jakie przesłanie filozoficzne (moralne) pozostawił nam Twórca Taekwon-do.

Materiałem, który opisuje koncepcję filozoficzno-moralną Taekwon-do jest „MORAL GUIDE BOOK” autorstwa Generała Choy Hong Hi. A tak brzmi wstęp do opracowania: „Taekwon-do jest wyjątkowym sportem, który kładzie równy nacisk na znaczenie duchowe, jak i fizyczne treningu. Dlatego , jedynym sposobem w jaki można naprawdę osiągnąć status jako człowiek Taekwon-do jest wyjście poza wyłącznie aspekt techniczny treningu i ustalenie w stylu życia stałego kodeksu moralności. W rzeczywistości, wszystkie lata ciężkich treningów będą tylko stratą czasu, jeśli nie towarzyszy nam w postępowaniu skromność i przyzwoitość , które są istotą orientalnej filozofii”. Opracowanie Twórcy Taekwon-do zawiera sentencje, których autorami są żyjący przed wiekami myśliciele dalekiego wschodu, których koncepcje i poglądy miały wpływ na strategie wojskową, poglądy polityczne, przemiany historyczne i społeczne. Myśl filozoficzna i społeczna jakiej byli prekursorami, jest obecna powszechnie w różnych sferach działalności człowieka na kontynencie azjatyckim do chwili obecnej. A w mniejszym zakresie ich wpływy w zależności od sfery życia mają charakter globalny.

Najbardziej znani to Konfucjusz, Lao Tzu i Mencjusz. Złote myśli na dziś autorstwa Mencjusza (371–ok. 289 p.n.e.) – filozof chiński.

„Cnotliwe słowa nie czynią na ludziach takiego wrażenia jak słowa człowieka cnotliwego”.

„Liczni są ci, którzy coś czynią, lecz nie wiedzą dlaczego”.

„Nieszczęściem ludzi jest to, że lubią być nauczycielami innych”.