Dzień szósty - trochę nauki

Mamy czwartek, szósty dzień treningów. Przygotowania naszej reprezentacji weszły w decydującą fazę.

 

Teraz tylko trzeba liczyć na to, że zawodniczki i zawodnicy nie będą mieli problemów zdrowotnych, a wtedy w spokoju przepracujemy jeszcze trzy dni zajęć. Bo już w poniedziałek, o godzinie 16.00 wyruszymy spod COS w Zakopanem w drogę do Riccione.

W dniu dzisiejszym Ilona Omiecińska udostępniła nam część wyników badań jakie prowadzone były od poniedziałku, a dotyczyły budowy i składu ciała kadry Taekwon-do. Grupa badawcza obejmowała nie tylko naszą reprezentację, ale również reprezentację judo trenującą w COS. Wyniki jakie otrzymałem dotyczą tylko grupy juniorek, mamy 11 kadrowiczek i jedną zawodniczkę spoza reprezentacji z KKT Łódź. Wyniki otrzymałem po złożeniu przysięgi o zachowaniu tajemnicy, tak więc informacje, które ujawnię będą bardzo ogólne i nie zostały obarczone nazwiskami.

Zajmę się wskaźnikiem BMI i zawartością procentową tłuszczu w organizmie naszych juniorek. Wszyscy wiemy co to wskaźnik BMI. Ale przypomnę wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index (BMI), współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych. Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia w/w chorób. Prawidłowa wartość wskaźnika to przedział od 18,5 do 24,99. Poniżej dolnej granicy liczbowej to niedowaga powyżej, górnej to nadwaga. Oczywiście w przypadku sportowców BMI jest nie do końca precyzyjny, ale mamy wyniki badań i warto je zaprezentować. Grupa badawcza 12 juniorek, średnia wyliczona dla grupy wynosi 20,3. Przy skali wskaźników w grupie badawczej od 18,2 do 22,2. Nasza dyscyplina mieści się normach określonych wskaźnikiem BMI.

Drugi wynik, opisujący procentową zawartość tkanki tłuszczowej, jest jeszcze ciekawszy. Zakładając, że dla grupy trenującej w tym przedziale wiekowym w jakim są nasze juniorki skala zawartości procentowej tłuszczu przedstawia się następująco:

16% niska zawartość

23% średni zawartość

28% wysoka zawartość

Średni wynik dla grupy naszych juniorek to 18,67%, przy najniższym wskaźniku 12,4% i najwyższym 24,5%. Co ciekawe porównując wskaźnik BMI z drugim wyznacznikiem budowy ciała naszych dziewcząt, potwierdza się teoria, że BMI u sportowców nie jest wynikiem precyzyjnym. Dwa przykłady, wskaźnik BMI 19,3 i 24,2% tłuszczu, kolejny: BMI 22,1 i 13% tłuszczu.

Nie pozostaje nic innego tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne badania i ostateczne wyniki pracy Ilony. Analiza trzyletniego okresu treningów, da nam obraz wpływu naszego treningu na skład i budowę ciała zawodników reprezentacji.

Na zakończenie, muszę wspomnieć o wydarzeniu z dnia wczorajszego, a oto jego przebieg: Uwaga „karto-żerne bankomaty” , z takim hasłem na ustach i przerażeniem w oczach, nasz kolega trener w dniu wczorajszym wrócił z Krupówek. W hotelu wyposażył się w dokument tożsamości i dzikim kłusem wrócił by przy pomocy kawałka plastiku ze zdjęciem, pokonać potwora, który odciął mu dostęp do strumienia gotówki jakim chciał wesprzeć sektor handlowy miasta Zakopane. Cała akcja zakończyła się sukcesem, więc nie będzie musiał liczyć na wsparcie finansowe ze strony kolegów trenerów. 

Konfucjusz na temat wiedzy:

"Jeśli coś wiesz, przyznaj, że wiesz. Gdy zaś czegoś nie wiesz, przyznaj, że nie wiesz. Oto prwdziwa wiedza"